Nathan Sousa, autor de No Limiar do Absurdo (poemas – Ed. LiteraCidade), concedeu entrevista a Dilson Lages Monteiro: